Aktualności

ROZWÓD, A PRAWO DO ALIMENTÓW

3 listopad, 2020

Wyrok rozwodowy stanowi podstawę rozwiązania małżeństwa oraz podstawę uregulowania kwestii rodzinnych pomiędzy byłymi małżonkami. Jeżeli bowiem małżonkowie zajmują tą samą nieruchomość to w wyroku rozwodowym sąd orzeka o sposobie z jej korzystania, a jeżeli strony posiadają małoletnie dzieci to zapada również orzeczenie o władzy rodzicielskiej, o kontaktach z nimi, o […]

PRZEJDŹ

STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU CZY POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA

14 maj, 2019

                Przeprowadzenie postępowania spadkowego skutkuje uzyskaniem dokumentu legitymującego spadkobierców do występowania w prawach i sprawach zmarłego, a więc umożliwia skuteczne występowanie w kontaktach m.in. z urzędami, bankami, dłużnikami zmarłego. STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU oraz POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA stanowią alternatywne sposoby uregulowania spraw spadkowych po zmarłym i uzyskanie odpowiednio postanowienia w przedmiocie stwierdzenia […]

PRZEJDŹ

ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆUCZYNIENIE Z OC SPRAWCY...

8 kwiecień, 2019

               Ilość wypadków i kolizji na naszych drogach wzrasta każdego roku, a tym samym posiadanie przez każdego z kierowców chociażby podstawowej wiedzy dot. roszczeń poszkodowanych z tego rodzaju spraw jest niezbędne. Z perspektywy poszkodowanego w sferze zainteresowania winien pozostawać przede wszystkim katalog roszczeń o jakie może się ubiegać, w jakim […]

PRZEJDŹ

Witamy na naszej stronie internetowej

5 luty, 2019

Witamy na naszej stronie internetowej

PRZEJDŹ

Prawo
cywilne

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 • dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów;
 • dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód osobowych i majątkowych (zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i rozstrój zdrowia, zwrot kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu, zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego, błędy lekarskie);
 • roszczeń z tytułu ochrony dóbr osobistych;
 • reprezentacji klientów w sporach dotyczących zasiedzenia, ustanowienia służebności, zniesienia współwłasności, ochrony prawa własności i posiadania, eksmisji;
 • ustalenia nieważności umów;
 • ochrony wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska);
 • doradztwo w zakresie nieuczciwych praktyk przedsiębiorców (klauzule abuzywne), wad zakupionych towarów i reprezentacja klientów przed Sądem;
 • przygotowania i opiniowania umów z zakresu prawa cywilnego

PORADY ON-LINE

Wychodząc naprzeciw potrzebom i preferencjom klientów Kancelaria zapewnia pomoc prawną online zarówno w zakresie udzielania porad jak też sporządzania projektów pism. Aby skorzystać z tej możliwości wystarczy:

 1. Opisać swój problem i zadać pytania.
 2. Jeżeli posiadasz dokumenty związane ze sprawą, które pozwolą lepiej zapoznać się ze sprawą, załącz je (skan lub zdjęcie). Z naszych usług możesz korzystać anonimowo, jeśli dokumenty zawierają Twoje dane, możesz je zakryć lub usunąć.
 3. Po wstępnym zapoznaniu się ze sprawą tj. w zależności od rodzaju zawiłości sprawy, zostanie przesłana oferta na poradę prawną w Twojej sprawie. Zostanie również zaproponowany termin doręczenia opinii prawnej.
 4. Następnie dokonać należy płatności. W ustalonym czasie otrzymasz projekt pisma lub opinię prawną.

 

PORADY PRO BONO

Kancelaria prowadzi program bezpłatnych porad prawnych w zakresie spraw związanych z wypadkami komunikacyjnymi i związanymi z nimi roszczeniami odszkodowawczymi. Jest to program skierowany przede wszystkim do osób, które nie wiedzą, czy ich roszczenia mają uzasadnione podstawy, w jakim trybie można ich dochodzić, jaka jest szansa na wygraną oraz jakie jeszcze możliwości działań prawnych można podjąć w danej sytuacji.

Aby skorzystać z bezpłatnej porady prawnej proszę o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

KONTAKT

ul. Jana III Sobieskiego 3A/6

14-100 Ostróda

Tel.: 511 470 310

E-mail: kancelaria@kolodziejczykpiotr.pl

NIP: 757 148 35 15

REGON: 365721225

Numer rachunku bankowego:

92 1140 2004 0000 3102 7672 1034

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych. w celu nawiązywania kontaktu oraz wysyłania materiałów marketingowych oraz aktualnych ofert sprzedaży.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.
Wszelkie prawa zastrzeżone Piotr Kołodziejczyk 2019
Realizacja:

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.