O kancelarii

 

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kołodziejczyk stanowi kontynuację działalności prawniczej jej założyciela skutecznie działającego na rynku prawniczym od ponad siedmiu lat. Założyciel Kancelarii to absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, który uzyskał z egzaminu zawodowego najlepszy wynik ze wszystkich zdających w izbie olsztyńskiej w roku 2016. Od 2012 r. stale współpracuje z doświadczoną i znaną na rynku prawniczym Kancelarią Radców Prawnych Tetkowski i Partnerzy – Radcowie Prawni sp. p. z siedzibą w Warszawie, która to Kancelaria m.in. od kilku lat zajmuje się obsługą zakładów ubezpieczeń. Współpraca ta pozwoliła na zdobycie szczegółowej wiedzy i doświadczenia w zakresie postępowań odszkodowawczych w zakresie szkód osobowych jak i majątkowych w komunikacji.

 

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria skupia się na realnej pomocy przedsiębiorcom jak też klientom indywidualnym, a każdą powierzoną jej sprawę rozpatruje kompleksowo z zachowaniem standardów najwyższej staranności, stanowiąc gwarant szybkiego i efektywnego jej rozwiązywania. Powyższe pozostaje możliwe jako, że w każdej sprawie dokonywana jest pełna analiza stanu faktycznego w świetle obowiązujących regulacji prawnych, wskazując swoim Klientom na ryzyka oraz zagrożenia prawne i finansowe. Kancelaria za każdym razem wskazuje na rozwiązania prawne, które pozwolą uzyskać możliwie najbardziej korzystny efekt jej Klientom. W zależności od stadium sprawy oraz potrzeb klienta świadczenie usług polegać będzie na:

 • sporządzaniu projektów umów oraz pism procesowych;
 • sporządzaniu opinii prawnych;
 • reprezentowaniu przed sądami, organami ścigania oraz urzędami;
 • stałej obsłudze podmiotów gospodarczych.

 

Szeroki zakres usług i możliwości, a także wieloletnie doświadczenie sprawia, że proponowane doradztwo prawne, jest rozwiązaniem kompleksowym, gwarantującym bezpieczeństwo prawne, jak i finansowe.

Prawo
cywilne

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 • dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów;
 • dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód osobowych i majątkowych (zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i rozstrój zdrowia, zwrot kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu, zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego, błędy lekarskie);
 • roszczeń z tytułu ochrony dóbr osobistych;
 • reprezentacji klientów w sporach dotyczących zasiedzenia, ustanowienia służebności, zniesienia współwłasności, ochrony prawa własności i posiadania, eksmisji;
 • ustalenia nieważności umów;
 • ochrony wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska);
 • doradztwo w zakresie nieuczciwych praktyk przedsiębiorców (klauzule abuzywne), wad zakupionych towarów i reprezentacja klientów przed Sądem;
 • przygotowania i opiniowania umów z zakresu prawa cywilnego

PORADY ON-LINE

Wychodząc naprzeciw potrzebom i preferencjom klientów Kancelaria zapewnia pomoc prawną online zarówno w zakresie udzielania porad jak też sporządzania projektów pism. Aby skorzystać z tej możliwości wystarczy:

 1. Opisać swój problem i zadać pytania.
 2. Jeżeli posiadasz dokumenty związane ze sprawą, które pozwolą lepiej zapoznać się ze sprawą, załącz je (skan lub zdjęcie). Z naszych usług możesz korzystać anonimowo, jeśli dokumenty zawierają Twoje dane, możesz je zakryć lub usunąć.
 3. Po wstępnym zapoznaniu się ze sprawą tj. w zależności od rodzaju zawiłości sprawy, zostanie przesłana oferta na poradę prawną w Twojej sprawie. Zostanie również zaproponowany termin doręczenia opinii prawnej.
 4. Następnie dokonać należy płatności. W ustalonym czasie otrzymasz projekt pisma lub opinię prawną.

 

PORADY PRO BONO

Kancelaria prowadzi program bezpłatnych porad prawnych w zakresie spraw związanych z wypadkami komunikacyjnymi i związanymi z nimi roszczeniami odszkodowawczymi. Jest to program skierowany przede wszystkim do osób, które nie wiedzą, czy ich roszczenia mają uzasadnione podstawy, w jakim trybie można ich dochodzić, jaka jest szansa na wygraną oraz jakie jeszcze możliwości działań prawnych można podjąć w danej sytuacji.

Aby skorzystać z bezpłatnej porady prawnej proszę o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

KONTAKT

ul. Jana III Sobieskiego 3A/6

14-100 Ostróda

Tel.: 511 470 310

E-mail: kancelaria@kolodziejczykpiotr.pl

NIP: 757 148 35 15

REGON: 365721225

Numer rachunku bankowego:

92 1140 2004 0000 3102 7672 1034

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych. w celu nawiązywania kontaktu oraz wysyłania materiałów marketingowych oraz aktualnych ofert sprzedaży.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.
Wszelkie prawa zastrzeżone Piotr Kołodziejczyk 2019
Realizacja:

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.